Minda Hijrah Headline Animator

Wednesday, December 12, 2012

Veteran ATM dibantu JHEV dalam memartabatkan veteran ATM

Dalam usaha JHEV membantu kebajikan veteran ATM, ramai ahli veteran ATM yang tersentuh akibat usaha JHEV dalam memastikan nasib dan kebajikan veteran ATM terbela. Usaha menyeluruh ini merangkumi semua aspek kehidupan selepas bersara dari ATM.  Setelah ditubuhkan pada tahun 2000 maka ramai veteran ATM telah mula sedar kehadiran JHEV dalam membantu kehidupan dan kebajikan veteran ATM dalam semua aspek kehidupan. Memandangkan JHEV hanya ditubuhkan pada tahun 2000 maka ramai pesara yang lebih awal dan mereka yang pernah berkhidmat dari tahun 50an lagi tidak mengetahui kedudukan JHEV dalam matlamat memartabatkan pesara ATM dari semua sudut kehidupan.  

Memartabatkan pesara ATM yang kini dikenali sebagai veteran ATM adalah untuk memberi ruangan pada mereka untuk merasakan bahawa mereka tidak dipinggirkan sungguhpun telah menamatkan perkhidmatan dalam ATM. JHEV dalam matlamatnya mahu mendaftarkan sebanyak mungkin veteran ATM dan seterusnya memperkenalkan kehadiran JHEV untuk membantu veteran ATM yang memerlukan bantuan.  Usaha JHEV adalah hasil inspirasi ATM untuk memastikan kebajikan veteran ATM terjaga dan mengeluarkan veteran ATM sekiranya mereka terperosok di bawah garis tahap kemiskinan. Kebajikan adalah agenda utama dan dengan bantuan kebajikan martabat veteran ATM dapat terbela.

Ini penting agar seluruh rakyat sedar bahawa jasa setiap anggota ATM tidak pernah dilupakan dan ini juga akan dapat menunjukkan kepada rakyat keseluruhan bahawa bernaung di bawah ATM adalah naungan seumur hidup dan bukan terbiar setelah meninggalkan perkhidmatan dengan ATM.  Langkah JHEV adalah bagi memastikan kebajikan dan sosioekonomi veteran ATM terjaga dan terbela rapi. Ini adalah bagi memastikan pembelaan terhadap veteran ATM dijalankan secara menyeluruh.

Pengkhususan adalah mengenai kebajikan dan Skim Saraan Bantuan Hidup adalah antara skim yang memartabatkan kembali veteran ATM dalam usaha membebaskan mereka dalam kemelut kemiskinan. Asasnya adalah untuk mereka yang telah menamatkan perkhidmatan dengan ATM masih hidup bersama-sama dengan ATM dan masih terasa sebagai satu keluarga besar Angkatan Tentera Malaysia. Ini secara total dapat menunjukkan bahawa negara kita ini tidak lupa kepada jasa dan pengorbanan veteran ATM. Sikap ini menunjukkan bahawa ATM adalah berbeza. JHEV adalah jabatan dalam ATM yang sentiasa menyentuh ahli veteran ATM dan sentiasa peka kepada masalah yang mereka hadapi. Sungguhpun keupayaan adalah terhad tetapi usaha memenuhi dan membesarkan keupayaan JHEV kini disokong oleh Yayasan Veteran ATM bagi melebarkan sayap keupayaan keluar dari berlegar dalam ATM sahaja.

Penyertaan menyeluruh rakyat Malaysia dipanggil oleh JHEV untuk sama-sama membesarkan semangat kemanusiaan dalam warga ATM dan warga Veteran ATM. Ini pasti akan menyuburkan perhubungan kita bersama-sama mereka yang telah banyak berjasa terhadap negara dan tanah air ini

No comments:

Post a Comment