Minda Hijrah Headline Animator

Wednesday, December 12, 2012

Veteran ATM dibantu JHEV dalam meringankan bebanan keluarga

JHEV bukan sahaja membantu veteran ATM tetapi ini dilanjutkan kepada keluarga mereka sendiri. Ini adalah cara JHEV dalam menguruskan kebajikan veteran ATM. Kebajikan veteran ATM adalah melibatkan bukan sahaja pesara ATM itu malah keluarga persara atau kini dikenali sebagai veteran ATM.

Menggunakan konsep kesejahteraan – ukuran pemberian tidak terikat kepada veteran tetapi ahli keluarga veteran tersebut. Ini diakui oleh Encik Zulkifli Abdullah yang pernah berkhidmat dalam Pasukan Rejimen Askar Melayu di Raja selama 15 tahun. Isteri Encik Zulkifli telah koma dan JHEV  telah memberi keluarga ini katil klinikal dan tilam ripple bagi isteri Encik Zulkifli. Semua ini adalah untuk memastikan keadaan isteri selesa sungguhpun dalam keadaan kritikal.

Apa yang boleh kita ambil iktibar adalah dalam konteks kebajikan ukuran kebajikan veteran ATM melangkau hanya kepada veteran itu sendiri tetapi kepada keluarga veteran itu. Keluarga veteran ATM juga telah banyak berkorban dalam masa ahli keluarga mereka berkhidmat dengan ATM. Ini adalah ukuran budi yang disampaikan oleh JHEV dan inilah yang sebenarnya perlu kita seluruh rakyat Malaysia fahami. Kerajaan tidak membiarkan mereka yang telah banyak berbudi begitu sahaja dan dalam keadaan seboleh mana – bantuan kebajikan dan usaha meningkatkan taraf ekonomi mereka tetap diberi perhatian.

JHEV dalam merealisasikan khidmat telah melangkah jauh dalam usaha untuk mengukurkan makna kebajikan dan tahap sosioekonomi ahli veteran. Dalam keadaan yang amat terhad JHEV perlu mengagihkan apa yang ada untuk disalurkan kepada keluarga veteran dan veteran ATM sekali. Ini adalah khidmat yang benar-benar menunjukkan bahawa kerajaan melakukan yang terbaik untuk veteran ATM.

Kebajikan dalam ukuran kesejahteraan adalah satu formula yang dipegang oleh JHEV. Mengutamakan kesejahteraan keluarga melangkau had penerima bantuan kepada veteran ATM sahaja. Anak mereka, isteri atau suami mereka hatta seluruh keluarga akan diberi bantuan sekiranya mereka memerlukan. Bantuan pendidikan, saraan hidup dan kesihatan adalah bantuan yang dikatakan mengutamakan kesejahteraan keluarga veteran ATM. Dengan bantuan ini – keluarga veteran ATM dapat merasai nikmat hidup yang lebih selesa setelah berkhidmat dalam ATM.

Bantuan JHEV ini melalui semua peringkat, dari mula melangkah menjadi veteran ATM dan kepada mereka yang telah lama menjadi veteran ATM tanpa dihulurkan sentuhan budi oleh ATM sebelum ini. Usaha untuk mendapatkan maklumat veteran ATM terus dijalankan oleh JHEV bagi memastikan semua veteran ATM sedar akan kehadiran JHEV dan sedar bahawa Jabatan ini adalah untuk mereka, untuk kebajikan mereka dan untuk memastikan mereka tidak terpinggir setelah berkhidmat dalam ATM.

Ini adalah langkah yang paling baik oleh ATM – dengan menubuhkan jabatan ini dengan satu tujuan, yakni menjaga kebajikan veteran ATM yang telah lama menabur budi terhadap ATM dan negara ini khasnya. 

No comments:

Post a Comment