Minda Hijrah Headline Animator

Wednesday, December 12, 2012

Veteran ATM dibantu JHEV dalam Meningkatkan Ekonomi

Segala jasa veteran ATM perlu dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia. Penglibatan mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara seharusnya tidak dilupakan dan sebarang kontribusi kita untuk membantu mereka tidak akan dapat menyamai jasa yang telah mereka curahkan pada negara ini.

JHEV adalah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM yang bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat menyeluruh warga ATM yang telah bersara untuk didaftarkan agar dapat merapatkan semula bekas warga ATM dengan ATM agar JHEV dapat mengemaskan seluruh pangkalan data mengenai bekas warga ATM dalam usaha JHEV untuk membuka peluang dan memberikan ruangan untuk membalas jasa mereka terhadap negara ini.

Banyak ruangan yang telah diberi khususnya dalam memperkembangkan kedudukan ekonomi bekas warga ATM atau kini dikenali sebagai veteran ATM. Memperkukuhkan kedudukan ekonomi veteran ATM adalah satu harapan unggul JHEV untuk melihat veteran ATM berjaya dalam membentuk kekuatan untuk berniaga. JHEV dalam program mereka sering mengadakan latihan peralihan bagi menyiapkan warga ATM yang akan bersara untuk meneruskan hidup mereka dengan lebih kompetitif di pasaran terbuka. Saingan untuk mereka adalah amat tinggi dalam bidang perniagaan dan JHEV akan membantu dalam urusan mendidik dan memberi mereka kelengkapan ilmu sebelum mereka melangkah dalam bidang perniagaan.

Kekuatan ekonomi veteran ATM harus hadir dengan pegangan ilmu yang ada dan dapat menggunakan pengalaman sewaktu dalam Angkatan Tentera Malaysia untuk dimanfaatkan setelah tamat perkhidmatan dengan Angkatan Tentera Malaysia. Kekukuhan ekonomi perlu agar mereka yang telah banyak berkorban untuk negara tidak terserap dalam kancah kemiskinan setelah meninggalkan Angkatan Tentera Malaysia.

Penyediaan adalah meningkatkan taraf hidup veteran ATM sedikit sebanyak memberi ruangan baru kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia untuk beraksi dalam pasaran terbuka perniagaan. Beberapa hasil kejayaan mereka telah dirakam oleh JHEV dengan kejayaan membuka perniagaan sendiri seperti restoran, penyediaan makanan dan kanopi, menubuhkan syarikat yang bersesuaian dengan kemahiran sewaktu berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia seperti membaiki kenderaan dan kilang pembuatan bateri serta lain-lain segmen ekonomi yang dapat menjayakan tahap kehidupan mereka.

Bantuan asas dalam usaha memantapkan seorang veteran untuk menempuh kehidupan di luar sirkulasi Angkatan 
Tentera Malaysia telah memberi mereka peluang yang besar untuk menempuh kejayaan demi kejayaan dalam saingan perniagaan. Usaha ini adalah ibarat memberi mereka pancing untuk memancing dan tidak semata-mata memberi mereka ikan untuk dimakan sahaja. Hasrat JHEV adalah untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia dapat menempuhi kehidupan yang lebih kukuh setelah bergerak keluar dan semestinya melakukan semua ini bagi menjamin kehidupan veteran Angkatan Tentera Malaysia terjamin. JHEV percaya bahawa sekiranya kita semua sedar akan jasa veteran Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara maka pemberian bantuan dalam apa bentuk dan bukan sahaja wang ringgit akan dapat membantu kita mengenang dan membalas budi mereka yang telah banyak berkorban untuk negara.

No comments:

Post a Comment